Profil společnosti | Historie | Návrhy a realizace | Provozní řád | Kidware


Po předání stavebních podkladů ze strany obchodního centra navrhneme vnitřní dispozici a atmosféru prostředí dětského koutku v úvodní studii.

Pokud je náš návrh schválen, následuje vyhotovení prováděcího projektu, kde se zohlední ergonometrie potřebná pro vlastní provoz DK, posouzení statika, hygienika a požárníků. Jsme schopni zajistit vlastní výstavbu včetně stavebního dozoru i měřických prací potřebných pro vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

Na zvláštní přání umíme ve spolupráci s externími kolegy vytvořit i digitální model v 3D prostředí a umožnit průchod virtuálním dětským koutkem.

V průběhu stavby je nutné dodržet časový harmonogram a koordinaci návaznosti jednotlivých řemesel. Pečlivý výběr barev a materiálů konzultujeme s hlavním architektem stavby.

Vybavení dětského koutku se liší podle jeho prostředí. Do domečků patří ještě nábytek, a další vybavení podle jednotlivých obchodů. Jako poslední věc, zůstává vybavení hračkami. Potom stačí už jen přestřihnout pásku...