Profil společnosti | Historie | Návrhy a realizace | Provozní řád | Kidware


Jako první firma v České republice používáme k evidenci návštěv počítač. Speciálně pro naši firmu byl vyvinut program Kidware, který urychluje odbavení dětí a vytváří specifické databáze zákazníků jednotlivých DK. Díky digitální archivaci jsme schopni vyhledat potřebné údaje z kteréhokoliv dne či hodiny od otevření DK. Program nás informuje o aktuálním počtu dětí které jsou právě v DK, délce jejich pobytu a počtu jejich návštěv které již u nás udělali. Díky této informaci víme jak přistupovat ke každému dítěti, ať je nováčkem, či stálým zákazníkem. V dolní liště jsou jména pedagogů, kteří mají v určený den službu. Tato informace je důležitá při hledání odpovědnosti ve zpětně dohledávaných případech.

Každá první návštěva začíná zapsáním osobních údajů dítěte do databáze. Není pro nás problémem spojit se diskrétně se zákazníkem přes jeho GSM. Zvláště důležité jsou zdravotní či mentální indispozice. Díky těmto informacím můžeme individuálně přistupovat ke každému dítěti. V tomto směru nemáme pro děti omezení, naše pracovnice mají odborné vzdělání a praxi i v péči o postižené děti.

Pravidelně vyhodnocujeme vytíženost jednotlivých DK, tržby, slevy, průměrnou délku pobytu, tak jako venkovní teplotu, stav počasí apod. Na základě analýzy těchto údajů víme které okolnosti ovlivňují návštěvnost DK, potažmo celého obchodního centra.

Grafy

Odkud přicházejí zákazníci do nákupního centra? Jako jedni z mála na tuto otázku umíme odpovědět. Databáze všech zákazníků dětského koutku nám umožní vypracovat rozdělení návštěvníků podle bydliště. Na koláčových grafech je toto rozdělení nejlépe patrné.

Neméně zajímavé je jistě znázornění návštěvnosti. Díky digitálnímu zpracování informací není ani tohle problém.

Jsme schopni návštěvnost zobrazit podle hodin, dnů, týdnů či měsíců. Z grafů vyčteme nákupní špičky v dopoledních i odpoledních hodinách. Zajímavé je porovnání hodnot ve všedních dnech a o víkendech. Z porovnání týdenní návštěvnosti lze posoudit úspěšnost marketingových aktivit nákupního centra. Z ukazatelů denních návštěvností a jejich dlouhodobých průměrů se snažíme rozpoznat ve kterých dnech je potřeba počet návštěv zvýšit, případně v exponovaných dnech posílit personál.

Další atraktivní informací je porovnání návratnosti návštěvníků vzhledem k místu bydliště. Ke zvýšení této periody pořádáme soutěže motivované počtem návštěv za určité časové období.

Průběžně sledujeme nárůst počtu našich zákazníků. Můžeme posoudit, jak velký účinek měla případná reklamní kampaň, cílená do konkrétní územní oblasti.